Wie wij zijn

Onze kerk

 

We zijn een kerk; dit betekent dat we als groep christenen regelmatig bij elkaar komen om contact met God en elkaar te zoeken. We lezen samen de Bijbel, zingen, bidden en horen van elkaar hoe het gaat.

Dit doen we op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld op zondag in een kerkdienst, gehouden in de aula van het Oostvaarders College.

De kerk is daarnaast ook verdeeld in verschillende kleinere groepen: kinderwerk, jeugdwerk, mannen- en vrouwenwerk, en de seniorengroep.

Kinderwerk

Kinderen zijn waardevol. Zo denkt God erover, en wij ook. Daarom vinden het belangrijk om de verhalen uit de Bijbel aan hen te vertellen. Dat gebeurt tijdens de dienst op zondagochtend in de kidsclub. Er zijn verschillende groepen: Benjamin (0-4 jaar), Natfali (schoolgroep 1 t/m 4) en Juda (schoolgroep 5 t/m 8) met een programma aangepast op hun leeftijd.

Jeugdwerk

Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar is er het jeugdwerk. Wij komen elke week op zondagavond bij elkaar om samen op verschillende, interactieve en vooral ook gezellige manieren op zoek te gaan naar wat geloven voor ons betekent.

Mannen- en vrouwenwerk

Soms is het verrijkend om samen te komen met alleen maar mannen of juist met allemaal vrouwen. Binnen onze kerk doen wij dit regelmatig rondom Bijbelse thema’s die van belang zijn voor jouw rol als man of vrouw; in je persoonlijke leven en in de kerk.

Voor meer informatie over een van deze groepen, neem contact met ons op en kijk in de agenda voor alle activiteiten.

Senioren

Samen zoeken naar de vreugde die God schenkt. Delen in elkaars moeite en pijn. Een bemoediging zijn voor de ander. Dat is waar de 65+ groep zich voor inzet. Omzien naar elkaar gaat hand in hand met geloofsverdieping. Elke zes weken op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komen we samen. We richten ons op 65+-ers, maar 60+-ers zijn ook van harte welkom. De middagen staan bovendien open voor mensen uit andere kerken of andere geïnteresseerden.

Leidersteam 

De Evangelische Gemeente Parousia Almere wordt geleid door een leidersteam van oudsten en kerkelijk werkers. Zij stellen zich graag aan je voor. 

Gerrit

Gerrit

Voorganger

Ik ben getrouwd met Dicky. Samen hebben we drie kinderen, twee schoonzoons een schoondochter en zes kleinkinderen.

Ik vind het fijn als ik mensen om mij heen kan motiveren. Het is prachtig om te ontdekken wat het bijzondere is wat God ieder mens heeft toevertrouwd en de ander te helpen dat zelf verder te ontwikkelen. Verder ben ik ook een dromer. Ik probeer dat heerlijke Koninkrijk van God te visualiseren omdat vervolgens handen en voeten te geven in mijn bediening als voorganger, als man, vader en opa.

Rol binnen de raad van de EGPA
Binnen de raad ben ik als oudste medeverantwoordelijk voor de geestelijke groei en ontwikkeling van de gemeente met als bijzondere taakgebieden onderwijs en missie.

Jannet

Jannet

Kerkelijk werker

Ik vind het leuk en boeiend om te ontdekken wat een ander bezighoudt. Ook houd ik van mooie uitdagingen. Zoals een berg beklimmen. Of samen met anderen een gemeentedag of -lunch organiseren.

Ik vind het mooi om de enorme inzet en het enthousiasme van velen te zien. En ook het verlangen van de gemeente om te groeien in het volgen en kennen van Jezus.

Wat is je taakgebied als kerkelijk werker?
Als kerkelijk werker houd ik mij vooral bezig met pastoraat, diaconaat, en de kringen. Binnen deze aandachtsgebieden mag ik zorg dragen voor de mensen binnen de gemeente. Dit vind ik heel mooi om te doen.

Koen

Koen

Oudste

Ik sta te boek als mensgericht en houd van verbinden. Ik houd van mensen over de vloer, maar zoek ook op tijd de rust op. Houd van muziek luisteren en theater. Pleit voor meer kunst in de kerk. Lekker eten en koken, vissen en voetbal kijken.

Ik zie de gemeente als een werkplaats waar mensen in hun identiteit in Christus groeien. Daaraan meebouwen is mijn motivatie.

Wat is je taakgebied binnen de raad?
Mijn taakgebied is missionair. Iets dat echt mijn hart heeft. De EGPA is van oorsprong een CAMA gemeente. Eén van haar taken is om mensen klaar te maken te worden uitgezonden naar het zendingsveld. Die uitdaging is er nog steeds. Persoonlijk vind ik dat het zendingsveld Almere is. Op zoek gaan naar relevante verbindingen met de Almeerse samenleving om zo het evangelie van Christus te zijn.

Ronald

Ronald

Oudste

Zowel in de kerk als op mijn werk geniet ik ervan als mensen zien welke kwaliteiten ze hebben. En ook hoe die kwaliteiten elkaar aanvullen en versterken.

Ik ben dankbaar voor de enorme inzet van mensen en de talenten die we in de gemeente hebben. We zijn zoveel manieren waarop we samen het evangelie uitdragen. Iedere keer verwonder ik me er weer over.

Wat is je taakgebied binnen de raad?
Binnen de raad ben ik als voorzitter verantwoordelijk voor het goed functioneren van het raadsteam. Daarnaast ben ik in grote lijnen verantwoordelijk voor het functioneren van de gemeente.

Zendelingen

 

Vanuit de Evangelische Gemeente Parousia zijn verschillende mensen verhuisd naar het buitenland, om daar over het geloof te vertellen. Met gebed en giften ondersteunen wij hen.

Visie

Onze kerk streeft ernaar een gezin te zijn. Vanuit onze Bijbelse overtuiging, betekent dat dat we onze gemeenschap in Jezus Christus vinden en dat we samen God, onze Vader, eren.

Onze gezinswaarden zijn:

  • Het besef in alles afhankelijk te zijn van God
  • God, elkaar, de buitenwereld en onszelf liefhebben
  • God, elkaar en de buitenwereld dienen
  • Een ieder genade bewijzen
  • Uitstappen in geloof
  • Persoonlijk en samen geestelijk groeien
  • Getuigen in woord en daad

 

 

De droom

De droom is onderdeel van de visie van de Evangelische Gemeente Parousia Almere.

Meer weten?

Overweeg je om lid te worden van onze gemeente of heb je meer vragen over hoe wij werken en waar we voor staan? Dan is de Introductie Cursus Parousia misschien iets voor jou.

In twee avonden leer je de gemeente kennen door stil te staan bij diverse inhoudelijke en praktische aspecten over het gemeente-zijn, zoals: Wat is een gemeente? Wat is onze visie? Uit welke onderdelen bestaat de gemeente?

Schrijf je hiernaast vrijblijvend in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

 

 

9 + 1 =

© 2020 Parousia Almere
Bekijk hier onze privacyverklaring