Wie wij zijn

Onze kerk

 

We zijn een kerk; dit betekent dat we als groep christenen regelmatig bij elkaar komen om contact met God en elkaar te zoeken. We lezen samen de Bijbel, zingen, bidden en horen van elkaar hoe het gaat.

Dit doen we op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld op zondag in een kerkdienst, gehouden in de aula van het Oostvaarders College.

De kerk is daarnaast ook verdeeld in verschillende kleinere groepen: kinderwerk, jeugdwerk, mannen- en vrouwenwerk, en de seniorengroep.

Kinderwerk

Kinderen zijn waardevol. Zo denkt God erover, en wij ook. Daarom vinden het belangrijk om de verhalen uit de Bijbel aan hen te vertellen. Dat gebeurt tijdens de dienst op zondagochtend in de kidsclub. Er zijn verschillende groepen: Benjamin (0-4 jaar), Natfali (schoolgroep 1 t/m 4) en Juda (schoolgroep 5 t/m 8) met een programma aangepast op hun leeftijd.

Jeugdwerk

Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar is er het jeugdwerk. Wij komen elke week op zondagavond bij elkaar om samen op verschillende, interactieve en vooral ook gezellige manieren op zoek te gaan naar wat geloven voor ons betekent.

Mannen- en vrouwenwerk

Soms is het verrijkend om samen te komen met alleen maar mannen of juist met allemaal vrouwen. Binnen onze kerk doen wij dit regelmatig rondom Bijbelse thema’s die van belang zijn voor jouw rol als man of vrouw; in je persoonlijke leven en in de kerk.

Voor meer informatie over een van deze groepen, neem contact met ons op en kijk in de agenda voor alle activiteiten.

Senioren

Samen zoeken naar de vreugde die God schenkt. Delen in elkaars moeite en pijn. Een bemoediging zijn voor de ander. Dat is waar de 65+ groep zich voor inzet. Omzien naar elkaar gaat hand in hand met geloofsverdieping. Elke zes weken op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komen we samen. We richten ons op 65+-ers, maar 60+-ers zijn ook van harte welkom. De middagen staan bovendien open voor mensen uit andere kerken of andere geïnteresseerden.

Leidersteam 

De Evangelische Gemeente Parousia Almere wordt geleid door een leidersteam van oudsten en kerkelijk werkers. Zij stellen zich graag aan je voor. 

Gerrit

Gerrit

Voorganger

Ik ben getrouwd met Dicky. Samen hebben we drie kinderen, twee schoonzoons een schoondochter en zes kleinkinderen.

Ik vind het fijn als ik mensen om mij heen kan motiveren. Het is prachtig om te ontdekken wat het bijzondere is wat God ieder mens heeft toevertrouwd en de ander te helpen dat zelf verder te ontwikkelen. Verder ben ik ook een dromer. Ik probeer dat heerlijke Koninkrijk van God te visualiseren omdat vervolgens handen en voeten te geven in mijn bediening als voorganger, als man, vader en opa.

Rol binnen de raad van de EGPA
Binnen de raad ben ik als oudste medeverantwoordelijk voor de geestelijke groei en ontwikkeling van de gemeente met als bijzondere taakgebieden onderwijs en missie.

Koen

Koen

Oudste

Ik sta te boek als mensgericht en houd van verbinden. Ik houd van mensen over de vloer, maar zoek ook op tijd de rust op. Houd van muziek luisteren en theater. Pleit voor meer kunst in de kerk. Lekker eten en koken, vissen en voetbal kijken.

Ik zie de gemeente als een werkplaats waar mensen in hun identiteit in Christus groeien. Daaraan meebouwen is mijn motivatie.

Wat is je taakgebied binnen de raad?
Mijn taakgebied is missionair. Iets dat echt mijn hart heeft. De EGPA is van oorsprong een CAMA gemeente. Eén van haar taken is om mensen klaar te maken te worden uitgezonden naar het zendingsveld. Die uitdaging is er nog steeds. Persoonlijk vind ik dat het zendingsveld Almere is. Op zoek gaan naar relevante verbindingen met de Almeerse samenleving om zo het evangelie van Christus te zijn.

Jeroen

Jeroen

Oudste

Ik ben getrouwd met Hanneke en wij hebben drie kinderen; Lisa Christiaan en Daniëlle.

Ik ben gelovig opgevoed en heb me in 1999 laten dopen. Jezus is degene die mijn leven leidt en richting geeft. Hem wil ik in alle facetten van mijn leven de hoogste plaats geven.

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen in de natuur. Ik hou van de bergen, maar daarvoor moet je wel erg ver wandelen in Nederland. Daarnaast vind ik het leuk om spoortjes te tekenen. Een hobby waarvan ik niet weet of iemand anders deze ook beoefent. Vraag me ernaar en voorlopig zijn we nog niet uitgepraat.

Mijn taakgebied binnen de raad
Sinds september 2019 maak ik deel uit van de raad. Mijn taakgebieden zijn Kinder -en jeugdwerk en personeelszaken. Ik vind het geweldig om met jonge mensen op te trekken en ze iets van Gods liefde te laten zien. Ik vind het fijn om samen met hen in de Bijbel te duiken en er dieper over na te denken. 

Een Veilige Gemeente

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in onze gemeente.

Daarom zijn er twee vertrouwenspersonen (VP), aangesteld door de raad van oudsten, te weten Johan van de Sluis en Mariska Griffioen. De VP’ers zijn onafhankelijk van de raad en gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie.

Je kan een VP benaderen wanneer je als gemeentelid, of (vaste) bezoeker van de EGPA te maken hebt met een situatie van sociale onveiligheid of grensoverschrijdend gedrag welke is ontstaan in interactie met iemand van onze gemeente die een functie bekleedt. Het kan hierbij gaan om situaties waarin de omgangsregels worden overschreden tot aan seksueel misbruik, machtsmisbruik of manipulatie door personen in een functie bij de EGPA.
De VP’ers zijn te benaderen via vertrouwenspersonen@egpa.nl

Zendelingen

 

Vanuit de Evangelische Gemeente Parousia zijn verschillende mensen verhuisd naar het buitenland, om daar over het geloof te vertellen. Met gebed en giften ondersteunen wij hen.

Visie

Onze kerk streeft ernaar een gezin te zijn. Vanuit onze Bijbelse overtuiging, betekent dat dat we onze gemeenschap in Jezus Christus vinden en dat we samen God, onze Vader, eren.

Onze gezinswaarden zijn:

  • Het besef in alles afhankelijk te zijn van God
  • God, elkaar, de buitenwereld en onszelf liefhebben
  • God, elkaar en de buitenwereld dienen
  • Een ieder genade bewijzen
  • Uitstappen in geloof
  • Persoonlijk en samen geestelijk groeien
  • Getuigen in woord en daad

 

 

De droom

De droom is onderdeel van de visie van de Evangelische Gemeente Parousia Almere.

Meer weten?

Overweeg je om lid te worden van onze gemeente of heb je meer vragen over hoe wij werken en waar we voor staan? Dan is de Introductie Cursus Parousia misschien iets voor jou.

In twee avonden leer je de gemeente kennen door stil te staan bij diverse inhoudelijke en praktische aspecten over het gemeente-zijn, zoals: Wat is een gemeente? Wat is onze visie? Uit welke onderdelen bestaat de gemeente?

Schrijf je hiernaast vrijblijvend in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

 

 

6 + 15 =

© 2024 Parousia Almere
Bekijk hier onze privacyverklaring