De droom

Onze droom is een kerk te zijn, die onderdeel uitmaakt van Gods grote verhaal in deze stad. 

Een kerk, die God eert en waarin zichtbaar wordt dat God werkt in het leven van alle dag. 

Een kerk te zijn die als een gezin functioneert:
Samen eten, lachen, huilen, vieren en genieten,
Samen delen, dienen en uitdragen,
Samen hopen, dromen en geloven,
Samen door de generaties heen optrekken, in openheid en echtheid. 

De kerk – als een gezin – die vanuit het diepe besef van afhankelijkheid van God leeft:
Samen neerknielen en onze ogen gericht houden naar boven,
Samen bidden, danken, zoeken en verwachten.
Waar Gods Geest in ons midden werkt. 

De kerk – als een gezin – die liefheeft::
Geraakt is door de liefde die God getoond heeft in Jezus.
God boven alles liefheeft en de naaste als zichzelf.
Nood opmerkt en in beweging komt.

De kerk – als een gezin – die vanuit dienstbaarheid aanwezig is:
Nederig de voeten van de ander wast, zoals onze Heer dat voordeed.
Gezamenlijk met het oog op de ander zijn gaven en talenten inzet,
Ter opbouw van elkaar en de stad. 

De kerk – als een gezin – die gekenmerkt wordt door genade:
Onder de indruk is van de grote genade waardoor we leven,
Medegelovigen beschouwen als ‘onder constructie’,
Niemand afschrijft, maar overeind en vooruit helpt.

De kerk – als een gezin – die leeft vanuit geloof:
Kijkt waar God deuren opent en moedig naar binnen gaat.
Zich niet uit het veld laat slaan, maar vertrouwt op God.
Die zich laat inspireren door geloofshelden en van betekenis is. 

De kerk – als een gezin – die blijvend geestelijke groeit:
Steeds meer Jezus bewondert en op Hem gaat lijken.
Samen vernieuwd leert denken, vergeven, luisteren, troosten, rusten en omzien.
Waarin iedereen toegerust wordt om christen te zijn in de 21 eeuw, 

De kerk – als een gezin – die in woord en daad getuigt:
En als een fontein levend water verspreidt in Almere en ver daarbuiten,
om Jezus bekend te maken,
totdat Hij terug komt.

© 2024 Parousia Almere
Bekijk hier onze privacyverklaring