Getuigen van Gods liefde is één van de gezinswaarden van de Evangelische Gemeente Parousia Almere. Met woorden en daden. Ver weg en dichtbij. Van de Filipijnen tot Zuid Afrika, van Ghana tot Brazilië. En niet te vergeten, Almere, de plaats waar wij wonen.

Over de grens

Vanuit de Evangelische Gemeente Parousia zijn verschillende mensen vertrokken naar het buitenland. Zij brengen daar het evangelie. Met gebed en giften ondersteunen wij hen. Maak kennis met onze zendelingen.

In Almere

Getuigen kun je overal. In contact met familie, vrienden, kennissen, en op je werk. We moedigen elkaar aan om dit te doen in het dagelijks leven. Daarnaast zijn we betrokken bij een aantal projecten in Almere. Lees meer over onze missionaire projecten.


Matteüs 28:19,20a

Jezus kwam op hen toe en zei:    


Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.