Preken en diensten

met Peter van der Kist – God liefhebben en aanbidden (Romeinen 12:1-2)
met Ann van Wijgerden – Zendingsdienst
met Carin Kops – Wat draag jij ? (Mattheus 22:1-14)
met Gerrit van Klaveren – Boven-Binnen-Buiten, Parousia in Beweging
met Auke van Slooten – God als schuilplaats als alles wankelt (Psalm 46)
met Gieneke van Veen-Vrolijk – De roeping van discipelschap; zout en licht zijn in de wereld (Mattheüs 5:13-16)
met Gerwin Wallet – De lofpsalm; een gids in tijden van crisis  (Psalm 145)
met Gerrit van Klaveren – De geur die je verspreidt (2 Sam 9:1-13, Matt. 11:28-29)
met Farshid Seyed Mehdi – Ik kies
met Jacob Kops – Dat ik ziende mag worden, Johannes 9:1-3
met Gerrit van Klaveren – Geen diner voor twee, Lucas 19:1-10
met Arno Post – Avondmaal, 2020: bijzondere tijden…, Handelingen 17:26, 28, Handelingen 13:36
met Jaap Visser – Waarom is het kennen van God zo belangrijk? Johannes 17
met Christianne Holwerda – Vervolgde kerk
met Peter van der KistGenesis 1:27-28, 2:15, 9:1-2
met Jacob Kops – Avondmaal, thema: zij vormden met elkaar een gemeenschap Handelingen 2: 42