Senioren

Samen zoeken naar de vreugde die God schenkt. Delen in elkaars moeite en pijn. Een bemoediging zijn
voor de ander. Dat is waar de 65+ groep zich voor inzet. Omzien naar elkaar gaat hand in hand met geloofsverdieping.

Voor wie en wanneer?

Elke zes weken op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komen we samen. We richten ons op 65plussers,
maar 60plussers zijn ook van harte welkom. De middagen staan bovendien open voor mensen uit andere kerken
en van daarbuiten.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de bijeenkomsten van de 65+? Kijk in de agenda of neem dan contact met ons op.