Privacyreglement

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?


Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Je bezoekt onze website, en je laat wellicht je gegevens achter. In ons privacyreglement staat hoe wij omgaan met de gegevens die jij, met jouw toestemming dus, aan ons hebt verstrekt. Evangelische Gemeente Parousia houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet verstrekt of verkocht aan derden, tenzij de Wetgever anders beslist.

In het privacyreglement staat precies wat je van ons kunt verwachten, hoe we omgaan met persoonsgegevens en aan 
welke regels we ons houden. Lees het hele privacyreglement.

Vragen?

Vragen over ons privacyreglement kun je stellen via ons contactformulier.