Pastoraat

Loop je vast in je geloofsleven? Heb je relatieproblemen? Of zijn er andere zorgen in je leven
die je niet alleen kunt of wilt dragen? De kring is de eerste plaats om hierover te praten.
Zijn er problemen of zorgen die je daar niet kunt of wilt bespreken? Dan is er pastoraat beschikbaar.

Vertrouwen

Iemand van het pastorale team loopt een tijdje met je op. Met deze persoon heb je gesprekken.
Daarin is er ruimte om je verhaal te vertellen. Samen lees je de Bijbel, bid je en zoek je naar oplossingen.
Dit alles in vertrouwen. Het pastoraat binnen onze gemeente wordt gecoördineerd door kerkelijk werker
Jannet de Jong.