Ronald Bosch

Oudste (voorzitter)

Getrouwd met Roelie
Drie kinderen
Wat is je taakgebied binnen de raad?

Binnen de raad ben ik als voorzitter verantwoordelijk voor het goed functioneren van het raadsteam. Daarnaast ben ik in grote lijnen verantwoordelijk voor het functioneren van de gemeente.

Hoe lang ben je al betrokken bij de Evangelische Gemeente Parousia Almere?

Sinds 1990 wonen we in Almere. Al snel zijn we lid geworden van de Evangelische Gemeente Parousia Almere. In al die jaren hebben Roelie en ik diverse taken in de gemeente vervuld. Van kringleiders tot kinderleider, van techniek tot oudste.

Hoe ben je tot geloof gekomen?

Door een Bijbelstudiegroepje op de middelbare school. Het sprak me bijzonder aan dat Jezus ons volledig accepteert zoals we zijn, met al onze gebreken. Dit wordt prachtig zichtbaar in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de waterput (Johannes 4). Zij vermeed het contact met haar plaatsgenoten. Jezus knoopt - tegen alle normen van die tijd in - een gesprek met haar aan. Hij veroordeelt haar niet.

Wat kenmerkt jou als persoon?

Ik houd ervan dingen goed te doordenken. Ik zorg er graag voor dat we samen tot een goed resultaat komen. Daar mag best een stevige discussie aan vooraf gaan. Als het maar eindigt in een resultaat waar we samen achterstaan.

Wat is je favoriete Bijbeltekst?

Eén van mijn favoriete tekstgedeelten is Filippenzen 2:2-5 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. De dienstbaarheid van Jezus is een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Waarvoor ben je dankbaar, als je kijkt naar de gemeente?

De enorme inzet van mensen. De talenten die we in de gemeente hebben. En de vele manieren waarop we samen het evangelie mogen uitdragen. Iedere keer verwonder ik me er weer over.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik geef leiding aan een IT-afdeling van het onderhoudsbedrijf van een luchtvaartmaatschappij. Zowel in de kerk als op mijn werk geniet ik ervan als mensen zien welke kwaliteiten ze hebben. En ook hoe die kwaliteiten elkaar aanvullen en versterken.


Terug naar leidersteam