Peter van der Kist

Oudste

Getrouwd met Jolanda
Drie kinderen
Twee kleinkinderen
Wat is je taakgebied binnen de raad?

Sinds november 2015 maak ik deel uit van de oudstenraad. Kringen, jeugd en zending zijn mijn aandachtsgebieden.

Wat is de aanleiding geweest om oudste te worden?

Na de eerste, informele vraag over oudstenschap ben ik erover na gaan denken. Vervolgens vroeg de raad me officieel. De bevestiging dat ik er serieus op in moest gaan kwam in een dienst over gebed. In die dienst werden we uitgedaagd om op dat moment Psalm 23 te lezen en daarop te mediteren. Ik voelde me aangetrokken tot vers 5 en in het bijzonder tot het tweede gedeelte. Het was alsof God deze woorden direct tot mij sprak: ‘Ik zalf je hoofd met olie, je beker vloeit over’. 

Waarnaar verlang jij, als je kijkt naar de gemeente?

Ik droom van een kerk waar mensen groeien in de volheid van Gods genade, liefde en vrede. Een kerk die dit praktiseert en waar dit zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld in de manier waarop de leden en bezoekers met elkaar omgaan. Er voor elkaar zijn, elkaar bemoedigen, vertrouwen, en helpen geestelijk te groeien. Een kerk die daardoor opvalt in een samenleving die zo totaal anders is.

Hoe lang ben je al betrokken bij de Evangelische Gemeente Parousia Almere?

Jolanda en ik komen sinds 1995 in de Evangelische Gemeente Parousia Almere. We zijn beiden opgegroeid in het Leger des Heils. Daar zijn we lange tijd actief geweest als heilssoldaat.

Wat spreekt jou persoonlijk aan in het christelijk geloof?

Het is bijzonder te weten dat God onvoorwaardelijk van mij houdt. Hij kent mij beter dan dat ik mijzelf ken. En in Zijn relatie met mij houdt Hij daarmee rekening. Door mijn leven heen zijn er mijlpalen die wijzen op Gods goedheid, trouw en liefde. In mooie tijden, maar juist ook in heel donkere, moeilijke perioden.

Wat is je favoriete Bijbelboek?

Dat verschilt. De afgelopen tijd sprak het Bijbelboek Nehemia mij aan. Ook kan ik echt genieten van het boek Filemon. Paulus beveelt hierin de weggelopen slaaf Onesimus aan bij zijn meester Filemon. Mooi hierin vind ik de manier waarop Paulus dit doet. Eigenlijk verplicht hij Filemon om zijn slaaf niet te straffen, maar als broer aan te nemen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk sinds 1980 bij het Leger des Heils. De laatste jaren als controller.


Terug naar het leidersteam