Jeugd

Groeien in geloof en in een persoonlijke relatie met God. Dit is ons verlangen voor de jeugd in onze gemeente.
De jeugd is een vertrouwde, veilige plaats. De jongeren kunnen er zichzelf zijn. Er ontstaan vriendschappen.
En ze worden gemotiveerd om actief betrokken te zijn bij de gemeente.

‘Wat en waarom ik geloof’

De jeugd is bedoeld voor jongeren vanaf de eerste klas van de middelbare school. Elke zondagavond komen
zij samen. De ene keer met alle jeugd, de andere keer in een vaste, kleine groep. Op de gezamenlijke avonden
wordt er een thema behandeld uit het boek Wat en waarom ik geloof. Samen zoeken we naar antwoorden op
geloofsvragen die worden gesteld. In de kleine groepen wordt dieper op de onderwerpen ingegaan.

Activiteiten

Minimaal drie keer per jaar wordt er een uitje of een ontspannende avond georganiseerd.
Daarnaast is er het jaarlijkse jeugdweekend in september, hét hoogtepunt van het jaar.

 Meer informatie

Wil je meer informatie over de jeugd? Neem dan contact met ons op.