Jannet de Jong


Wat doe je in het dagelijks leven?

Sinds een paar jaar ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Evangelische Gemeente Parousia Almere. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen en in de natuur te zijn. Vogels kijken doe ik graag, zoveel mogelijk verschillende soorten in één jaar. Wandelen en fietsen vind ik heerlijk. Bij elke duizend kilometer op de fiets, mag ik buitenshuis lunchen. Ook trek ik graag op met onze (schoon)kinderen. 

Hoe lang ben je al betrokken bij de Evangelische Gemeente Parousia Almere?

In 1993 hebben we ons aangesloten bij deze gemeente. 

Wat is je taakgebied als kerkelijk werker?

Als kerkelijk werker houd ik mij vooral bezig met pastoraat, diaconaat, en de kringen. Binnen deze aandachtsgebieden mag ik zorg dragen voor de mensen binnen de gemeente. Dit vind ik heel mooi om te doen. 

Wat kenmerkt jou als persoon?

Dat is een lastige vraag! Ik denk dat ik iemand ben die interesse heeft in andere mensen. Ik vind het leuk en boeiend om te ontdekken wat een ander bezig houdt. Ook houd ik van mooie uitdagingen. Zoals een berg beklimmen. Of samen met anderen een gemeentedag of -lunch organiseren.

Hoe ben je tot geloof gekomen?

Begin 1984 was ik vastgelopen in mijn leven. Op een avond kwam ik tot het besef dat ik niet zonder God verder kon gaan. Ik vroeg Hem mijn leven in Zijn hand te nemen. Dat heeft Hij gedaan. God is mijn Rots, mijn houvast. 

Welke Bijbeltekst heeft een belangrijke rol gespeeld in jouw leven?

Efeze 3:16-19 Als Christus mag wonen in je hart en je geworteld blijft in Zijn liefde zullen we steeds meer ontdekken van de Liefde van Christus. Deze tekst laat voor mij zo duidelijk zien dat ik alles mag verwachten van God en niet op eigen kracht moet gaan. 

Waarvoor ben je dankbaar, als je kijkt naar de gemeente?

Ik ben dankbaar voor het omzien naar elkaar binnen de gemeente. De zorg voor elkaar neemt toe. Ik vind het mooi om de enorme inzet en het enthousiasme van velen te zien. En ook het verlangen van de gemeente om te groeien in het volgen en kennen van Jezus.


Terug naar kerkelijk werker