In Almere

De Evangelische Gemeente Parousia ondersteunt een aantal missionaire projecten in Almere.
Bij alle projecten zijn mensen uit onze gemeente betrokken. Hieronder lees je er meer over. 

Poorthuis

Het Poorthuis is een woongemeenschap ten dienste van de buurt. Drie christelijke gezinnen bieden er
een thuis aan drie jongeren. Deze jongeren komen niet in aanmerking voor professionele opvang.
Maar zelfstandig wonen is voor hen nog een brug te ver. De gezinnen zijn voor hen een goede buur.
In het ontmoetingscentrum vinden diverse activiteiten plaats. Door same
n te eten, vieren, activiteiten
te ondernemen en te ontmoeten, worden duurzame relaties gelegd.

Voetbalproject

Elke dinsdagavond wordt er in de Staatsliedenwijk gevoetbald. Samen met Youth For Christ Almere en
Maranatha Ministries Almere willen we op deze manier Gods liefde laten zien. Dit doen we allereerst door
er te zijn voor deze jongeren van 10 tot 18 jaar. Daarnaast komt het geloof regelmatig ter sprake.

Tbs-kliniek

Gespreksgroepen, bezoeken, kerkdiensten, zangavonden, en samen eten. Op verschillende manieren
zijn mensen uit onze gemeente betrokken bij de Almeerse TBS-kliniek. Het zijn kostbare ontmoetingen.
De vrijwilligers vertellen over de Here Jezus. Ook laten zij de patiënten merken dat ze meer zijn dan hun delict.
De gezamenlijke maaltijd is voor vele ‘verlofgangers’ de eerste ontmoeting met de buitenwereld.
 

Lunchcafé

In een kleine, ontspannen setting elkaar ontmoeten. Onder het genot van een heerlijke lunch. Christen of
niet-christen. Iedereen is welkom om aan te schuiven bij het lunchcafé. De maaltijd wordt geopend met
gebed en het lezen van een kort gedeelte uit de Bijbel. Daarna is er volop ruimte om met elkaar te praten.
Elke laatste donderdag van de maand is het zover.

Samenkomst gevangenis

Zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord, achter gesloten deuren. Elke twee weken wordt er in de
Penitentiaire Inrichting Almere een zondagse samenkomst gehouden. Vrijwilligers uit verschillende kerken,
waaronder de Evangelische Gemeente Parousia Almere, helpen hierbij. Ze richten de zaal in, en schenken
koffie en thee. Ook bieden zij een luisterend oor. Door de aanwezigheid van mensen ‘uit de maatschappij’,
voelen de gedetineerden zich niet vergeten. 

Paradys

Het Evangelie delen met mensen die op zoek zijn naar het bovennatuurlijke. Dat is wat christenen uit de
Evangelische Gemeente Parousia Almere, de Zuiderpoortgemeente en enkele andere Almeerse kerken
doen met Paradys. Zij zijn met een stand aanwezig op paranormale beurzen in Almere. De bezoeker mag
één kaart trekken. De Bijbeltekst die erop staat vormt het aanknopingspunt voor een gesprek over het geloof.
Met veel bezoekers mogen de vrijwilligers ook bidden!